Popelnicová revoluce je krokem zpátky

26. 10. 2014

To, o čem se poslední rok diskutovalo, je nyní aktuální. Doposud si majitelé či správci domů sjednávali svoz komunálního odpadu individuálně s jednotlivými svozovými společnostmi. Tomu je však konec a město ke svozu odpadu využije svojí společnost Čistá Plzeň. Vedení města argumentuje, že se tímto krokem muselo podřídit platným zákonům. V tom má pravdu, nicméně v zákonech již není dáno, že k tomu muselo zakládat další, novou městskou společnost. Před posledními komunálními volbami si na předvolebních billboardech bylo možné přečíst, že svoz odpadu bude stát jen polovinu. Samozřejmě tomu tak nebude. Plzeňan sice skutečně zaplatí méně, ale zbytek bude dotován opět z peněz daňových poplatníků. Už není ani tolik překvapením, že tato dotovaná výhoda se nevztahuje na firmy.

<strong>Co nás čeká</strong>
Město Plzeň prostřednictvím své firmy Čistá Plzeň s.r.o. (založené v roce 2009 jako Plzeňské komunální služby s.r.o., nyní přejmenované na atraktivnější název) přijme asi 80 zaměstnanců, nakoupí zatím 13 popelářských vozů (původně se mluvilo až o více než třiceti) a také přes 20 tisíc popelnic a kontejnerů. Každý Plzeňan se bude muset mezi 1. červnem a 31. červencem 2015 u společnosti Čistá Plzeň registrovat.

<strong>Jak to šlo jinak</strong>
Plzeňské řešení je v České republice raritou. Vedení města mělo dostatek času na to, aby vyhovělo zákonné legislativě a ve výběrovém řízení určilo, kdo a za jakých podmínek bude na území města komunální odpad svážet. Pokud chtěli radní slibovat snížení plateb za svoz odpadu, o tuto možnost by i tak nepřišli, neboť poměr městské dotace na tuto službu by mohli dále regulovat. V severočeských Teplicích dokonce občan neplatí nic, město sváží odpad prostřednictvím soukromých společností čistě za veřejné prostředky, navíc úšetří za úředníky, které k této agendě nepotřebuje. V tomto souhlasím s teplickým primátorem panem Kuberou. Jen stojí za připomenutí, že v Teplicích k tomuto kroku přistoupili v 90. letech a ekonomicky jej příliš nepocítili. V zadlužené Plzni si toto nyní lze jen těžko představit. Vytvoření nové městské společnosti za účelem svozu odpadu je chybou, která sice přinese desítky nových pracovních míst, ale naruší konkureční prostředí v odvětví, které funguje. Soukromé společnosti mající ve svozu odpadu dlouholeté zkušenosti přijdou o zakázky a začnou propouštět. Část zaměstanců se sice přesune pod městská křídla, ale další rožšiřování státního – v tomto případě městského – aparátu je krokem zpátky.

<em>Autor je krajským místopředsedou Strany svobodných občanů.</em>

Zpět